Hufiec Hrubieszów

Hufiec Hrubieszów  ul. 3 Maja 37 * 22- 500 Hrubieszów * Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   * t. 512335757

ZHP * Chorągiew Lubelska *

Harcerze na uroczystości szkolnej w Czerniczynie.

18 września 2013 r. zapisał się w historii Szkoły Podstawowej jako jedną z najważniejszych w jej dziejach dat. To dzień pełen wzruszeń dla uczniów i społeczności Czerniczyna. Staliśmy się świadkami wydarzeń związanych z nadaniem szkole podstawowej imienia Stanisława Staszica oraz otrzymaniem sztandaru. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Jana Chrzciciela, której przewodził ksiądz proboszcz Piotr Kawecki wraz z księdzem dziekanem dr Wiesławem Oleszkiem i kanonikiem Marianem Garmolem. W homilii ksiądz proboszcz mówił o doniosłej roli i misji pracy nauczyciela nawiązując do słów patrona szkoły: "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada." W czasie mszy świętej został poświęcony sztandar szkoły, ufundowany przez Zarząd Kółka Rolniczego w Czerniczynie. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu szkolnym. Pani dyrektor szkoły mgr Bożena Nowosad powitała wszystkich zebranych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władze gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, więziennictwa, sponsorzy, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół, rodzice i absolwenci szkoły. Następnie odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez rodziców uczniów szkoły. Przed przekazaniem sztandaru społeczności szkoły na ręce pani dyrektor, wójt Gminy Hrubieszów pan Jan Mołodecki odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu Szkole Podstawowej w Czerniczynie im. ks. Stanisława Staszica. Podniosłym punktem uroczystości było ślubowanie na sztandar Pani Dyrektor szkoły, przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców. Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali program słowno – muzyczny poświęcony patronowi.

Osoby i instytucje wspierające działalność szkoły otrzymały zaszczytny tytuł "Przyjaciela Szkoły". Chłód i deszczowa pogoda nie zmąciły ciepłej i podniosłej atmosfery uroczystości.

 

Zbiórka Władz Hufca Hrubieszów


Zwołuję zbiórkę  Władz Hufca Hrubieszów.

Zapraszam Komendę Hufca Hrubieszów, Komisję Rewizyjną Hufca Hrubieszów, Komisję Stopni Instruktorskich Hufca Hrubieszów dnia 24 sierpnia 2013 o godz. 8.30 na Stanicy Harcerskiej w Starosielu - obecność obowiązkowa.

Na zbiórkę zapraszam także wszystkich instruktorów, którym zależy na rozwoju Hufca Hrubieszów i chcą mieć wpływ na jego rozwój.

Czuwaj!

Komendant Hufca Hrubieszów

Zbiórka Kręgu Seniorów Chorągwi Lubelskiej w Starosielu

 

Komendant Hufca ZHP Hrubieszów ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Instruktorów Seniorów ZHP Hufca Hrubieszów na wspólne spotkanie Seniorów Chorągwi Lubelskiej.Zbiórka odbędzie się w dniach 29 - 30 czerwca 2013 na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Hrubieszów w Starosielu. Rozpoczęcie godz. 11.00

Osoby deklarujące przyjazd proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , t. 501020094

 

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !

Komendant Hufca ZHP Hrubieszów


 

Pamiętamy - Powstanie Warszawskie


Zbiórka zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP Hufca Hrubieszów

Termin - 1 sierpnia 2013 godz. 15.00 - 18.00

Miejsce -  Hrubieszów (spotkanie przy HDK)

Cel - Uczczenie pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego

Działania - rozdawanie opasek i malowanek powstańczych na terenie Hrubieszowa, obejrzenie spektaklu przygotowanego przez HDK (o godz. 17.00)

 

Obowiązuje umundurowanie oraz konieczna jest kartka podpisana przez rodziców o zgodzie na udział w zbiórce.

 

Czekam na WAS CZUWAJ!

Komendant Hufca Hrubieszów

 

222 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Zapraszam do udziału w miejskich uroczystościach patriotyczno - religijnych z okazji obchodów święta 3 Maja.

 

222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program uroczystości patriotyczno - religijnej w Hrubieszowie w dniu 3.05.2013 r.

godz. 9.45 plac i kościół Św. Mikołaja

- UROCZYSTE PODNIESIENIE FLAGI PAŃSTWOWEJ NA MASZT

- WYSTĄPIENIE BURMISTRZA MIASTA

- APEL PAMIĘCI

- SALWA HONOROWA

- ZŁOŻENIE KWIATÓW I WIEŃCÓW PRZY POMNIKU LEGIONISTY

 

godz. 10.15 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY Z UDZIAŁEM POCZTÓW SZTANDAROWYCH 

 

(zbiórka instruktorów, harcerzy i zuchów godz. 9.30 na placu przy HDK)

 

Poczet sztandarowy w tym roku wystawia 16 WDH z Czerniczyna

 

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ

Komendant ZHP Hufiec Hrubieszów


 

ZHP Zakopane


Zlotowicze  - tu znajdziecie zdjęcia

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Hrubieszów

Informuję że z dniem 1maja zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Statut ZHP, Uchwała nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, Instrukcja w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej stanowiąca załącznik do uchwały GK ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. wygasa członkowstwo w ZHP (instruktorów, harcerzy i zuchów) osobom, które nie opłaciły składki z kwartał 2013.

Decyzją Komendant Skarbnika Hufca Osoby te zostaną usunięte z ewidencji z dniem 6 maja 2013 roku.

Informuję, że składka nie obowiązuje tylko członków Nieprzetartego Szlaku.

 

3 WDH Hrubieszów

"Przyjaźń i braterstwo - II Festiwal piosenki harcerskiej

 

 

Komenda Hufca ZHP Hrubieszów oraz Środowisko Drużyn Harcerskich w Horodle ma zaszczyt zaprosić na II Festiwal Piosenki Harcerskiej w Horodle.

 

W tym roku odbywa się on pod hasłem - "Przyjaźń i braterstwo" zapraszamy bądźcie z nami !


regulamin konkursu


 

I Konkurs Wiedzy Harcerskiej Harcerski Świat, Harcerska Droga w Szkole Podstawowej w Czerniczynie


W dniu 20 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Czerniczynie odbył się I Konkurs Wiedzy Harcerskiej Harcerski Świat, Harcerska Droga. W konkursie uczestniczyły kilkuosobowe zespoły złożone z harcerzy i zuchów z drużyn z Horodła, Husynnego i Czerniczyna.

            Imprezę otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniczynie, pani Bożena Nowosad. Po krótkiej przemowie do uczestników konkursu, pani Dyrektor oddała głos prowadzącym, druhnom Joannie Sobolewskiej, Justynie Świerczek i Agacie Mucha. Druhna Asia pokrótce przedstawiła zawodnikom zadania do wykonania, po czym rozpoczęto pierwsze z nich – test wiedzy harcerskiej. Obejmował on znajomość historii harcerstwa, jego symboliki oraz regulaminu mundurowego.

            Następnie zuchy i harcerze przystąpili do kolejnej konkurencji. Zespoły miały za zadanie ułożyć ognisko, zgodnie z wylosowanym przez siebie jego typem. Część zawodników układał ogniska do gotowania posiłków, część zaś ogniska obrzędowe. Zadanie trzecie polegało na opatrzeniu ran znajdujących się na różnych częściach ciała, na przykład ranę, dłoni, stopy, przedramienia czy podudzia. Liczył się właściwy dobór obwoju, jakość jego wykonania oraz umiejętność pracy w zespole. Ostatnim zadaniem było wykonanie piosenki harcerskiej oraz pląsu lub, w przypadku harcerzy starszych, skeczu kabaretowego.

            Zmagania drużyn zakończyło wspólne ognisko, podczas którego obradowała komisja konkursowa. Po ognisku zaś, wszystkim zgromadzonym gościom przedstawiono wyniki konkursu, a są one następujące:

- miejsce I: harcerki starsze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej przy Zespole Szkół w Horodle w składzie: Sylwia Kruk, Agata Pieczykolan, Paulin Majkut, Katarzyna Charatynowicz

- miejsce II: harcerze z 15 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Husynnem w składzie: Sara Bielecka, Weronika Zachaj, Jan Wołos, Michał Jasik,

- miejsce III: zuchy z 16 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Czerniczynie w składzie: Milena Rychel, Wiktoria Pokrywka, Rafał Pawelec,

- wyróżnienie: harcerki z 16 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Czerniczynie w składzie: Ewelina Flis, Kinga Kwiatkowska, Karolina Mączka.

            Nagrody w konkursie, ufundowane przez Wójta Gminy Hrubieszów, pana Jana Mołojeckiego, były imponujące: kociołki do gotowania na ognisku za zajęcie miejsc I, II i III oraz saperki za uzyskanie wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu i instruktorzy przygotowujący zuchy i harcerzy otrzymali pamiątkowe znaczki do przypięcia na mundurze.

            Myślą przewodnią konkursu była zdrowa, harcerska rywalizacja, integracja drużyn harcerskich Hufca Hrubieszów oraz dobra zabawa. Nasi goście opuścili nas w dobrych humorach. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach znów będziemy mogli spotkać się w tak miłej atmosferze. (zobacz zdjęcia)

Już zapisujemy na ZLOT!

 Czuwaj !

Ogólnopolski Zlot na 100 lecie harcerstwa

 

ZHP Hufiec Hrubieszów zaprasza

zuchy i harcerzy do udziału w ogólnopolskiej imprezie harcerskiej.

 

Od 1 – 7 lipca 2013 roku na Równi Krupowej w Zakopanem obozować będą Gromady i Drużyny z  całej Polski. Będzie tam też nasz Hufiec.

 

Zapraszamy chętnych  - termin zgłoszenia jest krótki więc nie zastanawiajcie się  długo

Mamy ograniczoną ilość miejsc

 

Koszt całkowity uczestnika to 400

dla zucha i harcerza Hufca Hrubieszów, dla pozostałych 420 zł

 

Zakwaterowanie: harcerze w namiotach, zuchy w szkołach

Chętni muszą mieć opłaconą składkę harcerską za I, II, III kwartał oraz powinni posiadać mundur.

 

Zgłoszenia tylko do 28 kwietnia 2013 roku      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Komendant ZHP Hufiec Hrubieszów                      Komendant podobozu Hufca Hrubieszów

phm Monika Wołos                                                          pwd Aneta Zbirowska

 

 


 


            Administrator - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.