Hufiec Hrubieszów

Hufiec Hrubieszów  ul. 3 Maja 37 * 22- 500 Hrubieszów * Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   * t. 512335757

ZHP * Chorągiew Lubelska *

Aktualności 2014

Nadanie mundurów w Próbnej Drużynie Wielopoziomowej Seikkailu w Hrubieszowie

Dnia 21.01.2014 odbyła się zbiórka harcerska w ZSM nr 2 w Hrubieszowie. Na zbiórce najbardziej pracowite osoby, które w akcji zarobkowej „kartki świąteczne” zrobiły najwięcej kartek dostały mundury jako pierwsze. Akcja „karki świąteczne” polegała na robieniu kartek przez całą drużynę, potem w grudniu sprzedawaliśmy je przed kościołem w dwie niedziele. Gdy zasiedliśmy w kręgu zastępowi dostali głos i opowiadali innym jak wyglądają sprawności i tłumaczyli jak można je zdobyć.Do końca zbiórki bawiliśmy się w różne gry harcerskie, zrobiliśmy sobie małe zawody, graliśmy w zbijaka, ninge, kwadrat, 'owocki' , 'czołgi' a na koniec zbiórki zacieśnialiśmy nasze węzły grając w dentystę. Po zbiórce zaprosiłam harcerzy na dokarmianie zwierząt. Które odbyło się dwa dni później.(zobacz zdjęcia)

Drużynowa pwd. Monika Woźniak HO

 


 

Polska - Ukraina

W reakcji na ostatnie wydarzenia w centrum Kijowa, gdzie użycie siły przez organy porządkowe doprowadziło do ofiar śmiertelnych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dziś jednogłośnie uchwałę, w której wyraża solidarność z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy i apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy.

 

W tych ważnych dla naszych Przyjaciół z Ukrainy dniach przypominamy przesłanie, które skierował do ukraińskich skautów obradujący w grudniu w Warszawie 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

In response to recent events in the centre of Kiev where the use of force by state authorities resulted in deaths, the Polish Parliament adopted by acclamation a resolution which expresses its solidarity with the democratic society of Ukraine and calls for an immediate stop to violence. 

We remind a message addressed to our Ukrainian fellow scouts by the 38th Congress of the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP) held in Warsaw in December 2013.

 

Stanowisko XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

XXXVIII Zjazd ZHP prowadzi swoje obrady w chwili szczególnie ważnej dla naszych sąsiadów i, co ważne, szczerych przyjaciół – skautów ukraińskich. Naród ukraiński przeżywa od kilku dni chwile patriotycznego zrywu i organizowania aktywności społecznej, w których skauci pełnią ofiarną służbę w samym centrum wydarzeń.

XXXVIII Zjazd ZHP solidaryzuje się z ukraińskimi dążeniami, wyraża podziw dla obywatelskich działań narodu ukraińskiego. Życzymy Wam, skauci ukraińscy, aby Wasza służba przyniosła owoce i była wsparciem dla przyszłości młodego pokolenia Ukraińców.

hm. Krzysztof Pater
przewodniczący Zjazdu ZHP

 

Statement of the 38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association regarding the situation in Ukraine, adopted 7 December 2013


The 38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association holds its deliberations during the moment that is especially significant for our neighbours, and just as importantly, sincere friends, Ukrainian scouts. For a few days Ukrainian people have experienced moments of patriotic spurt and organised social activity in which scouts performed their selfless duty right in the centre of events.

38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association shows solidarity with Ukrainian aspirations and expresses admiration for the civic activities of the Ukrainian nation. It is our hope and wish that your service, dear scouts in Ukraine, will be effective and supportive for the future of the young generation of Ukrainians.

Krzysztof Pater
Chairperson, 38th Congress of ZHP

 


 

Pierwsze informacje

Harcerze razem ze Stowarzyszeniem "Razem" dokarmiają zwierzęta.

W dniu 23 stycznia 2014 roku mimo dużego zimna 6 osobowa drużyna  ZHP Hufca Hrubieszów przy Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, uczniowie Zespołu Szkół Miejskich w Hrubieszowie nr 3 w Hrubieszowie, Mieczysław Żyła i Tomasz Wojciech Antoniuk przy wsparciu Świętego Huberta, uczestniczyli w dokarmianiu drobnej zwierzyny na terenie wsi Zadębce, Nieledew i Łuszczów.
W czasie naszych wspólnych i trudnych działań zadano 700 kilogramów treściwej paszy w podsypach dla bażantów
i kuropatw w wybranych miejscach w lesie. Podsypy to urządzenia gospodarcze w łowisku przeznaczone do dokarmiania zimą bażantów i kuropatw, ale też zajęcy, a czasami saren i dzików, które w czasie śnieżnych i mroźnych zim korzystają z tych urządzeń, znajdujących się łowisku, w stałych miejscach od kilkudziesięciu lat.
Do przemieszczenia się po terenie łowiska dowódca Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie major Mariusz Kulczyński skierował Renault Trafic z kierowcą starszym sierżant Wojciechem Trojanowskim, którym przemieszczała się szkolna drużyna zuchów ZHP z Zespołu Szkół Miejskich numer 2 w Hrubieszowie  w składzie:
Oliwia Kogut, Anna Najczuk, Kasia Karkuszewska, Natalia i Renata Migas oraz Sylwia Bedlińska, pod opieką Tomasza Wojciecha Antoniuka myśliwego z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110”Orlik” w Hrubieszowie i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie. Natomiast drugim autem Land Rower przemieszczali się Damian Tchórzewski i Jakub Zalewski uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie pod opieką starszego  sierżanta Pawła Szymko. Łącznie w pracach udział wzięło 11 osób.
W czasie dokarmiania tym razem widzieliśmy kilka rudli saren i wiele bażantów poszukujących pożywienia przy stałych miejscach dokarmiania oraz tropy na białej stopie ,które zostawiły zające, bażanty, sarny i lisy.
Czynnie uczestniczące w przedsięwzięciu dzieci i młodzież z ZSM nr 2 i 3 w Hrubieszowie była zainteresowana gospodarką łowiecką i występującą na tym terenie zwierzyną.
Na zakończenie dokarmiania zgromadziliśmy się przy ognisku ,które wspólnie przygotowaliśmy i posililiśmy się pyszną gorącą kiełbaską z patyka, którą ufundowało Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem”
w Hrubieszowie.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli pomóc zwierzynie przetrwać zimę, porozmawiać o unikalnej polskiej przyrodzie i wzbogacić się w wiele niezapomnianych dobrych wrażeniach, których doświadczyli
w okolicach Hrubieszowa. Zuchenki zdobyły kolejne sprawności.
Jednocześnie nasze wspaniałe dzieci i młodzież zadeklarowali swoją pomoc we wszystkich takich przedsięwzięciach w przyszłości, dostrzegając pozytywne aspekty pracy myśliwych na rzecz utrzymania i rozwoju zwierzostanów. Uczestniczący w dobrym tonie przedstawili nie tylko edukacyjne walory wspólnego i udanego przedsięwzięcia, ale i budowania pozytywnego wizerunku młodego pokolenia, Straż Granicznej i braci myśliwskiej opiekującej się środowiskiem naturalnym.
Za udział i pomoc w przedsięwzięciu bardzo dziękujemy zuchom i harcerzom z ZHP Hufca Hrubieszów z ZSM nr 2 i uczniom ZSM nr 3 w Hrubieszowie oraz funkcjonariuszom i Komendantowi Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie majorowi Mariuszowi Kulczyńskiemu. (zobacz zdjęcia)

Darz Bór!
Tomasz Wojciech Antoniuk

 

 

 


 

 

Rada Naczelna rozpoczeła pracę!

Już na Zjeździe ustaliliśmy terminy spotkań w tym roku i pierwsze spotkanie na 10 stycznia. Jeszcze przed tym spotkaniem podzieliliśmy się na komisje, które będą pracować przez najbliższe cztery lata. Są to: komisja ds. wsparcia drużynowych, komisja ds. pracy z kadrą, komisja ds. społecznych i komisja ds. zarządzania organizacją. W ekspresowym tempie powstały pierwsze projekty uchwał – nowego regulaminu rady, ordynacji wyborczej i terminarza zjazdów chorągwi oraz upamiętnienia 70. rocznicy akcji “Burza”.

 

O dobrym punkcie wyjścia i naszych celach
W piątek zaczęliśmy od tego, co najważniejsze. Po zapoznaniu się, przeprowadzonym w ciekawej formie, usiedliśmy w kręgu do ustalenia wspólnej wizji naszego działania w Radzie Naczelnej ZHP przez kolejne cztery lata. Określiliśmy w czterech płaszczyznach, na czym nam najbardziej zależy. Rozważaliśmy zadania pod kątem sposobu działania rady, wpływu na ZHP, wpływu na całe harcerstwo oraz wpływu na państwo i społeczeństwo. Tworzyliśmy mapę naszych punktów odniesienia, określaliśmy kamienie milowe. To była niezwykle budująca dyskusja – mądra, otwarta, twórcza – sięgająca w przyszłość. Okazało się, że mamy w naszym instruktorskim gronie pełne bogactwo poglądów i spostrzeżeń, dojrzałe postrzeganie stojących przed nami wyzwań i… wiele w tym widzeniu nas łączy. To dookreślenie dało dobry fundament do pracy. Wielokrotnie podczas całego spotkania rady wracaliśmy do tej stanowiącej punkt wyjścia rozmowy. Wieczorem w kręgu podsumowaliśmy naszą pracę i sposób działania. Wielu z nas podkreślało, że cieszy się z tego, w jakisposób rozmawiamy i wiąże z tym duże nadzieje. Było zwyczajnie – po harcersku - z życzliwością, otwartością, poczuciem odpowiedzialności, ale i z dozą emocji podczas dyskusji merytorycznych na sali.

O organizacji pracy rady i planie na cztery lata
Przyjęliśmy nowy regulamin Rady Naczelnej ZHP zakładający chociażby takie rozwiązania, jak telekonferencje komisji lub możliwość dokooptowywania instruktorów spoza rady do realizacji poszczególnych zadań. Każdy członek rady może uczestniczyć w pracach innej komisji nad tematem, który jest dla niego szczególnie ważny lub w zakresie którego ma kompetencje warte wykorzystania. Ważne, by praca dynamicznie szła do przodu, ale też by efekty tej pracy były wartościowe. Rozpoczęlismy ustalenia dotyczące planu działania na całą kadencję, w którym przede wszystkim bierzemy pod uwagę uchwały zjazdu, strategię rozwoju ZHP, zadania statutowe rady oraz wnioski z dyskusji nad wizją działania rady, czyli nad tym, co uważamy za najważniejsze. Gdy powstanie przedstawimy go do Waszej wiadomości.

O otwartości w dwie strony
Już w piątek ustaliliśmy, że niezwykle ważna jest dla nas dobra komunikacja Rady Naczelnej ZHP z gronem instruktorskim. Zależy nam na dwukierunkowości przekazu: na czerpaniu z doświadczenia i mądrości środowiska instruktorskiego jeszcze przed rozstrzyganiem najważniejszych kwestii rozpatrywanych przez radę oraz na dobrym komunikowaniu naszych motywacji przy wyborze poszczególnych rozwiązań i dobrym uzasadnianiu podjętych decyzji. Mamy świadomość tego, że najważniejsze zmiany i decyzje w organizacji wymagają tworzenia szerokiej wspólnoty instruktorskiej. Chcemy tworzyć zespół, który łączy wspólnota celu. Chcemy inicjować dyskusję instruktorską, po to, aby nasze działania miały właściwy kierunek i wysoki poziom. Zaczęliśmy prace, wkrótce pokażemy jej efekty.

O ordynacji wyborczej i terminarzu zjazdów
Podjęliśmy też niezwykle trudną uchwałę w zakresie ordynacji wyborczej i w sprawie terminarza zjazdów chorągwi. Przy ordynacji wyborczej zależało nam na uwzględnieniu doswiadczeń wynikających z realizacji poprzedniej uchwały, ale też na możliwie najlepszym pogodzeniu dwóch spraw: terminarza zjazdów i uaktualnienia liczby mandatów przypadających na członków hufca. Jeśli kładziemy w organizacji duży nacisk na rozwój liczebny, wszelkie nasze decyzje powinny premiować rozwijające się środowiska. Dlatego też zależało nam na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli brać pod uwagę składki zapłacone za pierwszy kwartał 2014 roku. To pierwszy okres, w którym kwota należnych składek jest uzależniona od aktualnego stanu liczebnego podanego w ewidencji. W wyborze daty zakończenia zjazdów chorągwi wzięliśmy pod uwagę konieczność zagwarantowania nowo wybranym komendom czasu na sporządzenie budżetu na następny rok. Jednocześnie ustalony terminarz pozwala na rozpoczęcie współpracy ze środowiskiem lokalnym podczas Betlejemskiego Światła Pokoju.

O roli Akcji “Burza”
Uważamy, że musimy mocno być osadzeni w społeczeństwie, jego przeszłości i przyszłości. Chcemy inicjować zadania zewnętrzne i sprawiać, że harcerstwo w każdej istotnej sprawie, szczególnie związanej z wychowaniem, trzyma rękę na pulsie, ma ambicje widzieć horyzont daleko. Ze względu na niezwykłą rolę Akcji “Burza”, na jej ogólnopolski charakter, na związki z harcerstwem czasów wojny, ale też ze względu na dalekowzroczność ówczesnych bohaterów – czuliśmy wręcz obowiązek wyrażenia szacunku dla tego działania. Prosimy harcerskie komendy o refleksję nad uchwałą, o dostrzeżenie potencjału wychowawczego związanego z pracą z bohaterem w tym zakresie i podjęcie działań, które uznacie za wartościowe dla Waszych zuchów, hacerzy i instruktorów. Będziemy wdzięczni za przesyłanie relacji na adres Rady Naczelnej ZHP ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Będziemy wówczas mogli analizować skuteczność tworzonych przez RN uchwał, ale również za pośrednictwem członków Rady promować dobre praktyki w innych środowiskach harcerskich.

Wkrótce wszystkie uchwały podjęte na pierwszej zbiórce Rady Naczelnej ZHP będą dostępne na stronie internetowej ZHP oraz zostaną przesłane w komunikatach. Członkowie Rady Naczelnej ZHP w razie potrzeby służą niezbędną informacją.

 Czuwaj!

hm. Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP


 

Zbiórka Komendy Hufca i Instuktorów za nami.


Jesteśmy już po spotkaniu parę spraw podsumowaliśmy  parę zaplanowaliśmy.

Dziękuję tym na których mogę liczyć.

Dzisiejsze decyzje:

- zmiana regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca Hrubieszów - Uchwała Komendy Hufca

- uchwalenie zasad korzystania ze Stanicy Harcerskiej Hufca Hrubieszów w Starosielu - Uchwała Komendy Hufca

- instruktorzy zobowiązali Komendanta do przeanalizowania stanu ściągalności składki członkowskiej i odbycia rozmowy ze środowiskiem, który tej składki nie realizuje

- Dh Komendant  przedstawiła możliwości starania się o kolejny stopień instruktorski tj podharcmistrza

- omówiono zasady nagradzania i wyróżniania instruktorów Hufca

 

Hufiec ZHP Hrubieszów melduje


 

 

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy działania w ramach sztabu WOŚP. Cieszymy się, że po raz pierwszy mogliśmy zagrać we wspólnej orkiestrze dla dobra nas wszystkich. Graliśmy już 10 stycznia 2014 na zgłoszonych spotkaniach, licytacjach. Byliśmy także w dniu ogólnopolskiej zbiórki 12 stycznia 2014. Nasi wolontariusze i nasze puszki zapełniały się w: Horodle, Moniatyczach, Strzyżowie, Husynnem, Ślipczu, Czerniczynie, Zosinie i Hrubieszowie.   Sztab pracował i tętnił życiem w siedzibie Komendy Hufca ZHP Hrubieszów w Domu Nauczyciela w Hrubieszowie. To tu liczyliśmy to co zebraliśmy do puszek.

 

Zebraliśmy 9 956, 53 zł

 

Średnio mieliśmy po : 321, 17 zł w puszce

 

Najbardziej bogate puszki należały do :

1. dh Szymon Gac - 1016,66 zł

2. dh Agnieszka Sadowska - 871,29 zł

3. pwd Monika Woźniak - 717, 78 zł

4. dh Aleksandra Richter - 642, 75 zł

 

Gratulujemy!!!!!!

 

Wspierali nas: Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie, Placówka Straży Granicznej w Horodle, Zespół Szkół w Horodle, Zespół Szkół w Strzyżowie, Szkoła Podstawowa w Husynnem, Zespół Szkół w Moniatyczach, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie, , Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie, Szkole Podstawowej w Ślipczu      

 

DZIĘKUJEMY!!

 

Cieszymy się że spotkaliśmy się z tak dużym zainteresowaniem.

A tym którzy nie mogli znieść naszej obecności obok w przestrzeni publicznej  szczerze życzymy, żeby nigdy nie musieli korzystać ze sprzętu kupionego za pieniądze zebrane w akcjach WOŚP. (zobacz zdjęcia)

I jeszcze jedno -

 

KOCHANI WOLONTARIUSZE JESTEŚCIE WSPANIALI - WIELKIE HARCERSKIE CZUWAJ DLA WAS!

 

Komendant Hufca ZHP Hrubieszów


            Administrator - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.